Főoldal

Az egyházközségről és a faluról

A paplakról (kulcsos  vendégház)

Fényképtár

Kapcsolat


 

 
 
 
 
 

fotó: márkó lászló

Fotó: Márkó László

Dióhéjban a szindi unitárius gyülekezetről és paplakról

A Magyar Unitárius Egyházat 1568-ban alapították a reformáció radikális ágának intézményeként. Jelenleg Kárpát-medence-szerte (Erdélyben és Magyarországon) 140 unitárius egyházközség működik, összesen 60000 taggal. Közülük az egyik legkisebb a Szindi Unitárius Egyházközség, amelynek csupán 17 helybeli tagja van, 70 év fölötti (!) átlagos életkorral. A maroknyi szindi magyarságnak (25 személy) egyetlen szervezeti kerete maradt: az unitárius egyházközség, amely felekezetközileg ápolja a nemzeti azonosságtudatot a 97%-ban román többségű faluban.
A szindi magyar közösség tagjainak zöme idős, beteg és özvegy személy. Szociális és egészségügyi gondokkal küzdő öregemberekről van szó, akik magukra maradottakként szerény életkörülmények között élnek, mivel utódaik a közeli városokba költöztek vagy éppen Nyugat-Európában vendégmunkások.
Szind földrajzi fekvése amúgy szerfelett előnyös: 5-5 kilométernyire található a Tordai- és a Tordatúri-hasadéktól, illetve a tordai sóbányától. Mindezek arra késztették az egyházközséget, hogy a több száz éves templomon kívüli egyetlen épületét, a paplakot átalakítsa „alsókategóriás” tömegszálláshellyé.
Az elmúlt években (2006-tól kezdődően) az egyházközség nekilátott a 220 négyzetméter alapfelületű, 102 éves paplak fejlesztésének, ami során az anyagi támogatások mellett rendkívüli értéket jelentett sokak önkéntes munkája. Az elmúlt 8 évben – Székelyföldről, Kolozsvárról, Budapestről és más vidékekről – mintegy száz személy érkezett a szindi paplakra kalákázni. A több száz napot kitevő munkálatok eredményei: víz bevezetése az udvarra és az épületbe; fürdőszoba, konyha és vendégszoba kialakítása; két háló és a pincehelyiség teljes felújítása; a falak megerősítése és újravakolása; teljes körű festés és csatornacsere; a tornác felújítása; új kapu és kerítés állítása; ajtók és ablakok részleges cseréje; az eresz alatti deszkák cseréje; a raktárhelyiségek rendbetétele; játszótér létrehozása az udvaron stb. Mindezek következtében a 32 ágyhelyes épület korszerűbb állagot nyert.

A II. világháborúban Szind határában hősi halált 43 honvéd tiszteletére 2011. szeptember 10-én emlékművet állítunk, és emellett faragott–festett fejfával emlékezünk az ugyanazon a vidéken elesett német, orosz, ukrán, román és más nemzetű katonákra.

Az egyházközség honlapján (www.szind.hu) további részletek és szemléltető képek találhatóak.

 

Szind, 2014 júniusa                                                                  Szabó László (lelkész)