header image

  

Főoldal

Az egyházközségről és a faluról

A paplakról (kulcsos  vendégház)

Fényképtár

Kapcsolat


 

 
 
 
 


 
Alaptudnivalók

Történeti adatok

Bors Mihály 

 

Dióhéjban a szindi unitárius gyülekezetről és paplakról

 

A Magyar Unitárius Egyházat 1568-ban alapították a reformáció radikális ágának intézményeként. Jelenleg Kárpát-medence-szerte (Erdélyben és Magyarországon) 140 unitárius egyházközség működik, összesen 60000 taggal. Közülük az egyik legkisebb a Szindi Unitárius Egyházközség, amelynek csupán 17 helybeli tagja van, 70 év fölötti (!) átlagos életkorral. A maroknyi szindi magyarságnak (25 személy) egyetlen szervezeti kerete maradt: az unitárius egyházközség, amely felekezetközileg ápolja a nemzeti azonosságtudatot a 97%-ban román többségű faluban.
A szindi magyar közösség tagjainak zöme idős, beteg és özvegy személy. Szociális és egészségügyi gondokkal küzdő öregemberekről van szó, akik magukra maradottakként szerény életkörülmények között élnek, mivel utódaik a közeli városokba költöztek vagy éppen Nyugat-Európában vendégmunkások.
Szind földrajzi fekvése amúgy szerfelett előnyös: 5-5 kilométernyire található a Tordai- és a Tordatúri-hasadéktól, illetve a tordai sóbányától. Mindezek arra késztették az egyházközséget, hogy a több száz éves templomon kívüli egyetlen épületét, a paplakot átalakítsa „alsókategóriás” tömegszálláshellyé.
Az elmúlt években (2006-tól kezdődően) az egyházközség nekilátott a 220 négyzetméter alapfelületű, 102 éves paplak fejlesztésének, ami során az anyagi támogatások mellett rendkívüli értéket jelentett sokak önkéntes munkája. Az elmúlt 8 évben – Székelyföldről, Kolozsvárról, Budapestről és más vidékekről – mintegy száz személy érkezett a szindi paplakra kalákázni. A több száz napot kitevő munkálatok eredményei: víz bevezetése az udvarra és az épületbe; fürdőszoba, konyha és vendégszoba kialakítása; két háló és a pincehelyiség teljes felújítása; a falak megerősítése és újravakolása; teljes körű festés és csatornacsere; a tornác felújítása; új kapu és kerítés állítása; ajtók és ablakok részleges cseréje; az eresz alatti deszkák cseréje; a raktárhelyiségek rendbetétele; játszótér létrehozása az udvaron stb. Mindezek következtében a 32 ágyhelyes épület korszerűbb állagot nyert.

A II. világháborúban Szind határában hősi halált 43 honvéd tiszteletére 2011. szeptember 10-én emlékművet állítunk, és emellett faragott–festett fejfával emlékezünk az ugyanazon a vidéken elesett német, orosz, ukrán, román és más nemzetű katonákra.

Az egyházközség honlapján (www.szind.hu) további részletek és szemléltető képek találhatóak.

 

Szind, 2014 júniusa                              Szabó László (lelkész)

 

Paplakfejlesztés és nyári rendezvények Szinden

Egyházunk egyik legkisebb létszámú gyülekezete a Szindi Unitárius Leányegyházközség, amelynek csupán 17 helybeli tagja van, 70 év fölötti átlagos életkorral. A 97%-ban román többségű falu földrajzi fekvése amúgy szerfelett előnyös: 5–5 kilométernyire található a Tordai- és a Tordatúri-hasadéktól, illetve a tordai sóbányától. Mindezek arra késztették az egyházközséget, hogy a több száz éves templomon kívüli egyetlen épületét, a paplakot átalakítsa „alsókategóriás” tömegszálláshellyé. Az elmúlt 8 évben a törpelétszámú egyházközség nekilátott a 220 négyzetméter alapfelületű, patinás épület fejlesztésének, ami során az anyagi támogatások mellett rendkívüli értéket jelentett sokak önkéntes munkája. Székelyföldről, Kolozsvárról és más vidékekről az idén is közel húszan kalákáztak több rendben a paplakon. Az idei munkálatok eredményei: a pincehelyiség és a hálószobák teljes felújítása (padolás, vakolás, festés, új ágyak beszerzése); a külső falak megerősítése, részleges cseréje, újravakolása és festése; a tornác felújítása, az eresz alatti faanyag cseréje, csatornacsere; részleges bútorzatcsere stb. Mindezek következtében a 32 ágyhelyes, 102 éves vendégház korszerűbb állagot nyert.
A felújított paplak ez év nyarán is több rendezvény otthonául szolgált, amelyek alapadatait időrendben sorolom fel. A tavalyi Év egylete vetélkedő nyertes csapatának – a székelykeresztúri ifjúsági egylet – jutalomkirándulása június derekán Szindre vezetett. A kolozsvári Unitárius Óvoda két tábort szervezett Szinden. A nyári tanszünet első hetében 40 óvodás és 13 felnőtt (óvónők, szervezők) táborozott a paplakon. Július 21–26. között került megszervezésre az Unitárius Óvoda II. Élménytábora, amelyben félszáz, 7–13 év közötti gyermek vett részt. A változatos programokat 15 óvónő és szervező biztosította. A kolozsvári belvárosi és monostori konfirmandusok felkészítő és csapatépítő táborára június 29 – július 3. között került sor tizenöt konfirmáló növendék és lelkészeik részvételével. A békásmegyeri Szent József Római Katolikus Egyházközség sokgyermekes családjainak táborát immár második alkalommal láttuk vendégül: július 13–20. között 35 anyaországi felnőtt és gyermek nyaralt Szinden a felekezetközi együttműködés jegyében. Szeptemberben a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium részéről várunk két csoportot, majd a tanévkezdés után az egyetemisták kerülnek „előtérbe”.
A fentiek megvalósítását számottevő mértékben támogatták: a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alap, továbbá magánadományozók és sok önkéntes munkatársunk. Az egyházközség bérbe adott szántóföldjeiből és legelőiből származó jövedelmet szintén a munkálatok kivitelezésére fordítottuk. A www.szind.hu honlap másfajta részleteket is tartalmaz egyházközségünkről.

Szind, 2014 augusztusa

Szabó László

 

Eseménydús nyári és őszi hónapok Szinden - 2013